"Syukur"

Tangan menengadah mulut bersuara
Mata bergelimang terus bertanya
Lutut bersimpuh tanpa kuasa
Kepala Menunduk sebuah bakti nyata
Kerendahan hati kunci segalanya
Kesederhanaan kendi sumbernya
Kepasrahan nampan barokahnya
Ketulusan dan Keikhlasan pintu ridlonya
Kebaktian bukti kedekatannya
Kelapangan samudera kenikmatannya
Penghambaan cahaya penyatuannya