"Abdi"

Setiap detik didedikasikan untuk mengabdi
Setiap aliran keringat dibasuhkan untuk berbagi
Setiap langkah hanya untuk menanamkan ideologi
Setiap ide dikeluarkan untuk berkreasi
Setiap gerak dijalani untuk sebuah cermin mandiri
Setiap nafas dihembuskan untuk keteguhan hati
Setiap ucapan disampaikan dengan khidmat syarat makna dan arti
Setiap pandangan menyorotkan ilmu pengetahuan dan pengalaman diri
Setiap gaya dan busana menampakkan citra diri yang tinggi
Setiap untaian kata terlepas demi mengerti dan memahami
Setiap nada mengalun dengan lembut dan penuh kerendahan hati
Setiap tulisan yang terukir adalah bukti nyata suatu eksistensi
Setiap lukisan yang terekam masa menggambarkan karya sebuah bakti
Setiap karya dipersembahkan buat masa depan ibu pertiwi